Succesvol zijn en succesvol blijven. De menselijke factor is vrijwel altijd een doorslaggevende factor. Marnecs Management levert als management bureau diensten voor een hogere toegevoegde waarde van de menselijke factor.

In vrijwel elke interim opdracht is er sprake van een sterke interactie tussen mensen. Marnecs Management doet aan kennisoverdracht en geeft tips en adviezen. Soms in een specifieke rol als coach, andere keren anders passend binnen een opdracht.

Active Redeployment

Een onmisbare schakel in de bedrijfsprocessen zijn gemotiveerde medewerkers. Je investeert in je medewerkers om de kosten en de opbrengsten voor je organisatie optimaal te managen. Bijvoorbeeld door een reorganisatie of een kleinschaliger transformatie is het soms beter dat medewerkers buiten jouw organisatie hun carrière voortzetten.

De kwaliteit van het proces om deze medewerkers te begeleiden is voor de interne en externe uitstraling van uw organisatie zeer belangrijk.

In de meeste organisaties is wel kennis en ervaring aanwezig om goede gemotiveerde medewerkers in dienst te nemen. De ervaring om medewerkers professioneel extern aan een nieuwe functie te helpen is vaak minder aanwezig. Marnecs Management ontwikkelde een specifieke dienst om organisaties te ondersteunen bij de begeleiding van individuele medewerkers en groepen van medewerkers om buiten de organisatie een nieuwe uitdaging te vinden.

Executive Search

Door onze jarenlange ervaring op de arbeidsmarkt beschikken wij over gegevens van gemotiveerde managers die zich via Marnecs Management oriënteren op een nieuwe werkkring. In de praktijk betekent dit voor onze opdrachtgevers dat het gemotiveerde talent dat wordt gezocht voor vaste functies, vaak door Marnecs Management al is gevonden. Zo niet, dan traceren wij de juiste kandidaat.

Iedere opdracht is anders. Samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen, een goede inventarisatie van de organisatie en functie en vooral het invoelen van de organisatiecultuur leidt tot het voorstellen van een goede kandidaat.