Als het werk niet goed georganiseerd is loop je grote risico’s. Terwijl er veel verbeterd kan worden.

Managers vragen zich af of ze geld laten liggen en waar het beter kan.

  • Waar zijn er kostenbesparingen mogelijk?
  • Is het mogelijk om meer te leveren in minder tijd?
  • Is er meer diversificatie mogelijk in de producten?
  • Kan de planning beter zodat klanten sneller beleverd kunnen worden?
  • Waar kan de kwaliteit nog meer verbeterd worden?

Eenvoud en structuur zijn de sleutels om deze vragen op te lossen. De werking van het proces moet zichzelf als het ware versterken. Logistieke concepten worden sinds jaar en dag toegepast om de doelstellingen te realiseren. De inrichting van de bedrijfsprocessen staat niet op zichzelf. Bij veranderingsprocessen moet voortdurend een goede balans worden aangebracht in sturing van organisatorische bedrijfsprocessen, de inzet van human resources en in toenemende mate in de Informatie en communicatietechnologie. Op deze manier kun je risico’s vóór zijn en het werk beter organiseren.