Voor het behalen van doelstellingen is een juiste visie en sturing ten aanzien van (her)inrichting van bedrijfsprocessen nodig. Bedrijfsactiviteiten moeten procesmatig worden gemanaged en uitgevoerd, de werking van het proces moet zichzelf als het ware versterken. Hierdoor is continue aandacht vereist voor de inrichting en sturing van processen, om in een logische samenhang structuur en doelstellingen te bereiken, terwijl voldoende flexibiliteit gewaarborgd wordt.

Logistieke concepten worden sinds jaar en dag toegepast in de productie en distributie. Dezelfde logistieke concepten kunnen worden toegepast in vernieuwing en sturing van alle werkprocessen.

De inrichting van de bedrijfsprocessen staat niet op zichzelf. Een integrale en multidisciplinaire benadering en aanpak zijn benodigd. Bij veranderingsprocessen moet voortdurend balans worden gebracht in sturing van organisatorische bedrijfsprocessen, de inzet van human resources en in toenemende mate in de Informatie en Communicatie Technologie.