Ondersteund door de juiste informatie op het juiste moment.

“A goal is a dream with a target” is een welbekende uitdrukking uit de Amerikaanse literatuur waarin de basis voor Performance Management opgesloten ligt.

Het resultaat dat een organisatie wil behalen (goal) is het resultaat van een visie (dream) gecombineerd met doelstellingen (targets). Continue afstemming tussen behaalde resultaten, gedefinieerde doelstellingen en veranderende (externe) omgevingsfactoren zijn noodzakelijk om de droom niet te laten vervliegen.

Dit vereist inzicht in de behaalde resultaten afgezet tegen de doelstellingen. Rapportages en analyses die aanvullende feiten opleveren. Op deelgebieden (producten, organisatie, financiën, klanten en leveranciers) en processen (productie, inkoop, verkoop).

Om succesvol te zijn moet het gebruik van Data in toenemende mate geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering.

Alerter kunnen reageren op veranderingen. Marnecs Management ondersteunt het proces voor een integrale bedrijfsbrede informatievoorziening (gebruik van data). Voor het beter onderling verbinden en voor het sturen van de organisatie. Vaak kan dit op basis van gegevens die al in de eigen organisatie aanwezig zijn. De eindsituatie wordt dat de feitelijke gebruikers van de informatie aan de hand van bedrijfsrapportages en door middel van analyses die zij zelf uitvoeren beter in hun informatiebehoefte kunnen voorzien.

Kortom, het bekende ‘onderbuikgevoel’ wordt getoetst door de kennis die uit de data wordt gehaald.