Missie

Marnecs Management levert via advies en ondersteuning een bijdrage aan het behalen van doelstellingen van haar opdrachtgevers. Het behalen van voordelen, voor de opdrachtgever, in de uitvoering hiervan staat hierbij centraal. Continu wijzigende omgevingsfactoren, onafhankelijk of deze intern of extern zijn, vereisen alerte reacties om gestelde doelstellingen te (blijven) behalen. Een integrale en multidisciplinaire benadering is hiervoor benodigd. Hierbij moet voortdurend de balans worden gezocht tussen sturing van bedrijfsprocessen, de inzet van human resources en, in toenemende mate, de levering van integrale management- en procesinformatie met behulp van ICT hulpmiddelen. De oplossingen van Marnecs Management zijn er op gericht om u in staat te stellen optimaal te reageren op elk van de drie genoemde gebieden. Bij dit alles staat een persoonlijke benadering en een “no nonsense” cultuur voorop. Flexibiliteit, gebruik van specialisten met een hoge mate van gedrevenheid completeren de kracht van Marnecs Management.

Visie

Marnecs Management streeft naar acceptatie als verlener van integrale dienstverlening voor directies en management waardoor continuïteit van de organisatie gewaarborgd is. De aangeboden oplossingen van Marnecs Management zijn en blijven gericht op het voort helpen van de opdrachtgevers bij het bereiken van hun doelstellingen. Bij de samenstelling van het oplossingenpakket zullen de behaalde resultaten bij opdrachtgevers en vernieuwende ontwikkelingen in de markt leidend zijn. Omdat klanttevredenheid en behaalde resultaten bij opdrachtgevers bepalend zijn en blijven voor het succes van Marnecs Management blijft de persoonlijke benadering en optimale inzet – met een focus op markt, marge en plezier – een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Marnecs Management.