Een selectie uit onze ervaring.

Opdrachten bij MKB

 • Een onderneming in de entertainment / rondvaart sector geadviseerd en gecoacht met als doel  structureel meer omzet en rendement te genereren;
 • Externe en interne factoren leiden tot specifieke vragen voor een MKB ondernemer. Dat leidde tot verschillende opdrachten op het gebied van bedrijfsadvisering en persoonlijke coaching van de ondernemer.
 • Een middelgroot agrarisch bedrijf (melkveehouderij) geadviseerd over de uitbreiding van het bedrijf. De combinatie van de agrarische kennis en ondernemerservaring bleek succesvol;
 • De Directie van een middelgroot gespecialiseerd verzekeringsbedrijf onttrok zich uit een samenwerkingsverband om zelfstandig verder te gaan. Geadviseerd over een eigen ICT infrastructuur en -ondersteuning;
 • Een MKB ondernemer in de recreatieve sector, – verhuur onroerend goed – geadviseerd op het gebied van groeimogelijkheden en risicomanagement;
 • Bij een MKB onderneming in de weg- en waterbouw een projectleidersrol ingevuld;
 • Geadviseerd over de inkoop van nieuwe veilingapparatuur bij een middelgrote Visafslag;
 • Een groot MKB ondernemer in de verpakkingsindustrie zocht internationale sales. We hebben deze search opdracht succesvol afgerond;
 • Ondernemers hebben vaak een kredietbehoefte die niet regulier ingevuld kan worden. Sinds 2004 voeren we levensvatbaarheids- en kredietonderzoeken uit op grond van de Bbz;
 • Voor het verhogen van de resultaten van ondernemers diverse workshops Marketing & Verkoop gegeven aan ondernemers en medewerkers;
 • Potentiële ondernemers met een goed idee hebben weinig ervaring met verschillende aspecten van ondernemen. Tal van startups op weg geholpen;
 • Een middelgrote Arbodienst zat in een transitieproces. Als tijdelijk manager een complexe afdeling van de oude naar de nieuwe situatie gebracht;
 • Bij een boomkwekerij vroegen de historisch gegroeide werkwijze en de overgang naar nieuw management in het familiebedrijf wijzigingen in de werkwijze en de organisatie. Geadviseerd over de aanpak voor vernieuwingen;

Opdrachten voor Internationale bedrijven en overheid

 • Gemeenten, Bbz, sinds 2005 helpen we met een team gemeenten met een team bij de uitvoering van de Bbz. T.a.v. Kredietwaardigheid van ondernemers, begeleiding voor en na de start, vaststellingen, vaststellen regelingen, etc.;
 • Gemeenten, Tozo, in 2020 tijdens de eerste tranche aanvragen gemeenten ondersteund bij het toekenning en afhandelen van aanvragen. Het proces van afhandelen mee ontwikkeld;
 • Bij het Ministerie van LNV was er een tijdelijke vacature voor het Hoofd Rekencentrum. Deze rol op interim-basis uitgevoerd, focus op de dagelijkse operatie, personele ontwikkeling en innovatie;
 • Projectleiding en bemensing van het tijdelijke team voor de ontwikkeling van een wereldwijde Business Intelligence (BI) oplossing bij een internationaal opererende autolease maatschappij;
 • Rijkswaterstaat laat contractueel projecten en onderhoud uitvoeren door aannemers. Bij Rijkswaterstaat specifiek contractmanagement uitgevoerd in grootschalige en kleinere weg- en waterbouw projecten;
 • Het optimaliseren van de backoffice ondersteuning van een lokale divisie bij een internationale bankinstelling door middel van datamanagement software;
 • Ministeries zijn gebonden aan specifieke regelgeving op financieel gebied. Bij een Ministerie een controllersrol ingevuld;
 • Geadviseerd over aanpassingen van de startbaan-infrastructuur op Schiphol;
 • Tijdens een reorganisatie een groep medewerkers geholpen bij het vinden van een andere baan. Active Redeployment in de Agro Industrie;
 • Administratieve Afhandeling Dierziektecrises bij het Ministerie zoals de MKZ, AI (vogelpest) en Q-koorts. Een beheer inrichting gecreëerd en deze gedurende een langere periode contractueel  onderhouden. Busines Intelligence / Datawarehousing;
 • Optimaliseren van de verkoopplanning en voorraadbeheer in een Consumer warehouse met behulp van Business Intelligence, data management;
 • De rollen van inkoopmanagement en juridische advisering voor grote infrastructurele projecten i bij Rijkswaterstaat ingevuld;
 • Bij een regionale politiedienst waren er historisch gegroeide discrepanties tussen de benodigde werkzaamheden, beschikbaar personeel en de manier van werken. Geadviseerd over verbeteringen in de bedrijfsvoering;
 • Ten behoeve van de realisatie van objecten in de Utiliteitsbouw kostenramingen uitgevoerd.

Opdrachten uitgelicht

Marnecs Management levert managers en specialisten die voor aansprekende resultaten zorgen