Enkele opdrachten uitgevoerd door Marnecs:

 • Vergroten commerciële slagkracht van een Verzekeraar;
 • Interim management bij een Ministerie;
 • Business Intelligence project bij een internationaal opererende Lease Maatschappij;
 • Contract management bij Rijkswaterstaat;
 • Optimaliseren backoffice ondersteuning lokale divisie bij internationale Bankinstelling;
 • Marketing support bij een Zorgverzekeraar;
 • Cost control bij een Ministerie;
 • Business Control Improvement bij een Overheidsinstelling;
 • Projectmanagement in de Civiele Techniek;
 • Advisering over infrastructuur bij Air Traffic;
 • Verbetering commercieel proces bij een Visafslag;
 • Executive Search voor P&O, Finance, ICT en Production Management;
 • Active Redeployment in de Agro industrie;
 • Administratieve Afhandeling Dierziektecrises bij het Ministerie zoals de MKZ, AI (vogelpest) en Q-koorts. Inrichten Business Intelligence omgeving;
 • Datamanagement, ontwerp en realisatie structurele administratieve crises en beheersomgeving bij Ministerie van Landbouw;
 • Business Intelligence Consumer warehouse;
 • Bbz onderzoeken voor verschillende gemeenten;
 • Coaching en advisering ondernemers;
 • Verzorgen workshops Marketing & Verkoop;
 • Advisering reclamebureau/ -uitgeverij;
 • Advisering in entertainment / rondvaart;
 • Verzorgen Ondernemerstrainingen;
 • Inkoopmanagement Civiel, Rijkswaterstaat;
 • Juridisch Advies Civiel, Rijkswaterstaat;
 • Organisatieadvies bij Politiedienst;
 • Changemanagement bij Arbodienst;
 • Organisatieadvies bij Boomkwekerij;
 • Financieel management Rijkswaterstaat.