“A goal is a dream with a target” is een welbekende Amerikaanse uitdrukking gebruiken en waarin de basis voor Performance Management opgesloten ligt. Het resultaat dat een organisatie wil behalen (goal) zijn het resultaat van een visie (dream) gecombineerd met doelstellingen (targets). Continue afstemming tussen behaalde resultaten, gedefinieerde doelstellingen en veranderende (externe) omgevingsfactoren zijn noodzakelijk om de droom niet te laten vervliegen.

Verbinden en sturen

Dit vereist inzicht in de behaalde resultaten afgezet tegen de doelstellingen. Verder kunnen rapportages en analyses op deelgebieden (producten, organisatie, financiën, klanten en leveranciers) en/of deelprocessen (inkoop, productie, verkoop) aanvullende feiten aanleveren.

Marnecs Management ondersteunt het proces van integrale bedrijfsbrede informatievoorziening ter ondersteuning van de besluitvorming voor het (bij)sturen van de organisatie om alert te kunnen reageren op veranderingen. Vaak kan dit op basis van gegevens die al in de organisatie van de opdrachtgever aanwezig zijn. De eindsituatie wordt dan dat de feitelijke gebruikers van de informatie zelf in hun informatiebehoefte kunnen voorzien aan de hand van bedrijfsrapportages of door middel van analyses die zij zelf uitvoeren.