Succesvol zijn en succesvol blijven. Een doelstelling die Marnecs Management met haar opdrachtgevers deelt. Goede en gemotiveerde medewerkers zijn daarbij een doorslaggevende factor. In vergelijking met de aandacht die de klanten en de ‘harde’ productiemiddelen krijgen, verliezen de medewerkers het vaak. Een gevolg hiervan kan zijn dat deze mindere aandacht ook consequenties krijgt voor de kosten van het totale bedrijfsproces. Marnecs Management, als management bureau, levert diverse diensten op HR gebied waaronder Executive Search, Active Redeployment, Coaching, Competentie- en Kennismanagement voor een hogere toegevoegde waarde van de menselijke factor.

Executive Search

Door onze jarenlange ervaring op de arbeidsmarkt beschikken wij over gegevens van gemotiveerde managers die zich via Marnecs Management oriënteren op een nieuwe werkkring. In de praktijk betekent dit voor onze opdrachtgevers dat het gemotiveerde talent dat u zoekt voor vaste functies, vaak door Marnecs Management al is gevonden. Zo niet, dan traceren wij de juiste kandidaat voor u. Marnecs Management geeft verantwoord en hoogwaardig advies aan opdrachtgevers, waardoor zij in staat is om de personen met de juiste kwaliteiten op het juiste moment voor te stellen.

Iedere opdracht is anders. Samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen, een goede inventarisatie van de organisatie en functie en vooral het invoelen van de organisatiecultuur leidt tot het voorstellen van een goede kandidaat.

Active Redeployment

Een externe her-allocatie van medewerkers en een positieve uitstraling naar de markt en de eigen organisatie. Behoudt het vertrouwen. Een onmisbare schakel in uw bedrijfsprocessen zijn gemotiveerde medewerkers. U investeert in uw medewerkers om de kosten en de opbrengsten voor uw organisatie optimaal te managen. Bijvoorbeeld door een reorganisatie of een kleinschaliger transformatie, is het soms beter dat medewerkers buiten uw organisatie hun carriëre voortzetten.

De kwaliteit van het proces om deze medewerkers te begeleiden is voor de interne en externe uitstraling van uw organisatie zeer belangrijk. Onrust binnen de organisatie en minder positieve uitingen in de media zijn zeker niet wenselijk, maar soms onvermijdelijk.

In de meeste organisaties is wel kennis en ervaring aanwezig om goede gemotiveerde medewerkers in dienst te nemen. De ervaring om medewerkers professioneel extern aan een nieuwe functie te helpen is vaak minder aanwezig. Marnecs Management ontwikkelde een specifieke dienst om organisaties te ondersteunen bij de begeleiding van individuele medewerkers en groepen van medewerkers om buiten de organisatie een nieuwe uitdaging te vinden. Deze dienst kan aansluiten bij reeds door u zelf in gang gezette processen.

Voor deze diensten van Marnecs Management gelden geen grote bedragen vooraf, zonder garantie op succes. Er wordt gedeclareerd op basis van uitgevoerde werkzaamheden specifiek gericht op de externe plaatsing(en) van de medewerker(s).

Tot slot: De diensten vragen veelal geen fulltime inzet van consultants van Marnecs Management, maar worden op maat geleverd.