De ondernemer is eigenaar van een autoschadeherstelbedrijf. Hij werkt voor consumenten en voor de zakelijke markt.

Vooraf aan de start heeft Marnecs hem geadviseerd bij het maken van zijn ondernemingsplan. De marktmogelijkheden, de motivatie, de thuissituatie, meewerkende familieleden en bijvoorbeeld de financieringsbehoefte en de terugverdiencapaciteit kregen gericht aandacht.

De ondernemer had in zijn land van herkomst een soortgelijk bedrijf, zijn vakkennis ligt op een hoog niveau. Tijdens de opstart had Marnecs de rol als coach. Veel zakelijke onderwerpen, maar ook veel cultureel, maatschappelijk gerichte onderwerpen kregen aandacht.

Na de succesvolle financiering zijn de gemaakte plannen gerealiseerd.

Soms met meevallers maar vaak ook met tegenvallers zoals bij aanpassingen aan de bedrijfsruimte, leveranciers die hun beloftes niet nakwamen, vertraging in de energievoorziening.  Om de omzetontwikkeling te versnellen heeft Marnecs haar netwerk ter beschikking gesteld waaruit klanten voor de ondernemer zijn ontstaan. De ondernemer had vroeger een eigen bedrijf in het Midden-Oosten. Hij is blij dat hij in Nederland met gericht advies opnieuw een succesvol bedrijf heeft opgezet.