“Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.” Dat is Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat voert tal van projecten uit. Waaronder de aanleg en het beheer van kunstwerken. Zij doet dat niet alleen, voor verschillende taken en functies wordt externe hulp ingeroepen.

De manier van aanbesteden ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Vroeger was de RAW systematiek belangrijk, nu worden de bouwcontracten vooral op basis van geïntegreerde contractvorm UAV-GC aanbesteed op basis van te leveren prestaties. Waarbij de verificatie bij de con opdrachtnemer ligt. Voor specifieke grote infra-contracten worden inschrijvers uitgenodigd op basis van Design, Build, Maintain en Finance (DBMF). Op basis van beide contractvormen wordt de leverancier ruimte gegeven om zijn creativiteit in te brengen, zowel in het ontwerp, de uitvoering en soms de instandhouding.

Juridische specialisten op gebied van inkoop en contractmanagement

Marnecs Management leverde juridische specialisten en op het gebied van inkoop en contractmanagement. Zij zijn thuis in de weg- en waterbouw en beheersen de verschillende contractvormen.

De specialisten communiceren met aannemers op hun vakgebied namens Rijkswaterstaat. Zo waren zij betrokken bij bijvoorbeeld bij

  • de aanleg en het onderhoud van tunnels;
  • verschillende sluizen;
  • de Noord/Zuid lijn in Amsterdam;
  • de ontwikkeling van het verkeersknooppunt Muiderberg;
  • de aanpassingen aan de autoweg N35 bij Nijverdal.

Resultaat

Verschillende kleine en grote projecten bij Rijkswaterstaat zijn succesvol afgerond waarbij Marnecs Management een kleine maar specifieke bijdrage leverde.