Om betere strategische èn operationele beslissingen te nemen op holdingniveau en op vestigingsniveau is integrale informatie cruciaal. Op holdingniveau wordt bij één van de grootste wereldwijd opererende leasemaatschappijen besloten om operationele data met een hoge frequentie uit alle vestigingen van het concern te verzamelen en te analyseren waardoor de waarde uit de data toeneemt.

Een projectleider van Marnecs leidt het internationale ontwikkelteam dat is aangevuld met dataspecialisten van Marnecs management.

Aanpak

Om het project beheersbaar te houden zijn vier lijnen opgenomen in het projectplan:

  • Als eerste het ontwikkelen en realiseren van de benodigde ICT-infrastructuur inclusief de benodigde analysesoftware.
  • Als tweede het realiseren van een beperkt increment data dat periodiek uit elk land wordt opgehaald en centraal wordt opgeslagen.
  • Als derde het ontwikkelen en realiseren van de toekomstige  onderhouds- en uitbreidingsfunctie, het uitrolmechanisme voor aan te sluiten vestigingen en de invoering van concernbreed gegevensmanagement met data standaardisatie.
  • Tot slot als vierde lijn de Governance.

Resultaat

Bij het einde van de opdracht werkt het gehele systeem op basis van data uit de eerste aangesloten landen. De opdrachtgever heeft daarna het systeem uitgerold voor alle vestigingen in de verschillende werelddelen. Geïntegreerde informatie uit het hele concern is centraal beschikbaar en de uitkomsten van analyses dragen bij aan het resultaat.