De Directie van een productie en handelsbedrijf besloot de neergaande trend in de resultaten om te buigen. Verbeteringen werden met name verondersteld op het gebied van personeel. De dagelijkse leiding van het familiebedrijf was enkele jaren geleden overgedragen aan de volgende generatie.  Marnecs werd gevraagd om te adviseren over acties die zouden leiden tot een structureel beter rendement.

De aanpak

Naast financiële analyses, de manier van werken, individuele gesprekken met de directeur en verschillende medewerkers heeft Marnecs in een gezamenlijke kantinebijeenkomst met behulp van  ‘heel veel geeltjes’ alle individuele medewerkers hun mening gevraagd over tal van onderwerpen. Vooral bij de laatste actie bleken ook medewerkers realiseerbare ideeën te hebben.

Advies: Om de bedrijfsresultaten te verbeteren is het volgende geadviseerd.

  • De klantbehoefte centraal stellen door alle medewerkers, ook de productiemedewerkers.
  • Hiervoor heb je gemotiveerde mensen nodig. Daarom heeft Marnecs voorgesteld om via een motivatieprogramma de samenwerking tussen alle medewerkers te verhogen, gedragen door het vertrouwen van de directeur.
  • Door bij marketing en verkoop meer met een systeem te werken wordt de omzet hoger.
  • Betere periodieke rapportages voor de directie op basis van operationele data zorgen voor overzicht en actuele stuurinformatie.

Resultaat

De adviezen zijn bij het einde van de opdracht door de Directie geprioriteerd voor implementatie. Door de verstrekte adviezen is de basis gelegd voor een structureel beter rendement.