Bij een arbodienst is sprake van een klantgericht transformatieproces. De datum van de overgang naar de nieuwe situatie naderde. De achterstand in de voorbereiding van de unit Contractbeheer en Financieel vormde een bedrijfsrisico.

De verwerking en het beschikbaar stellen van data door de unit zijn cruciaal voor de integrale dienstverlening naar de klanten van de arbodienst. Uitstel van de implementatie was niet aan de orde. Men heeft Marnecs gevraagd om dit proces te begeleiden.

Tijdens de opdracht was Marnecs naast het operationele management voor de unit verantwoordelijk voor de implementatie op de geplande datum. Om in te lopen heeft Marnecs zowel bij de planvorming als bij de uitvoering medewerkers die affiniteit èn plezier hebben met transformatieprocessen direct betrokken. Naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden hebben ook andere medewerkers een directe bijdrage geleverd.

Resultaat

Met deze aanpak bleek de unit voldoende wendbaar. Door een gerichte logistieke aanpak en gemotiveerde medewerkers is de implementatiedatum gehaald. Bij de overdracht naar de nieuwe interne manager zijn de opgedane inzichten en aanbevelingen over de toekomstige organisatie en de personele bezetting overgedragen.